Actualment

Periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) des de 1995.

Co-fundadora i directora de la Fundació Visualització per la Transparència (ViT) que promou l’ús de les dades obertes per empoderar la ciutadania i el retiment de comptes de la informació pública.

Co-directora del Màster Visual Tools to Empower Citizens, de la Fundació ViT  i professora de l’assignatura “Ethics&Democratic Culture”. Professora de l’assignatura: “Comunicació de Dades i Societat”, al grau de Ciència de Dades de la UOC. Professora al Màster de Ciència de Dades a la Universitat de Girona (UdG).

Co-autora de l’Informe: «Intel·ligència Artificial. Decisions Automatitzades a Catalunya», de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) (2020).

Membre del Consell Assessor de l’Observatori d’Ètica en IA de Catalunya (OEIAC), i del Comitè Ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Guanyadora del Premi Bones Pràctiques per comunicació no-sexista  (2020) i informar sobre violències masclistes amb dades, atorgat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

Guanyadora del Premi Montserrat Roig per realitzar reportatge d’investigació (2020): «Infància desprotegida», dedicat als menors que pateixen violències, amb l’equip format per Xaquín Veira, Rocío Minvielle i Francina Cortés.

Premi DonaTiC Divulgació 2019, atorgat per la Conselleria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

Conferenciant en seminaris i debats relacionats amb l’ètica a la intel·ligència artificial, transparència de la informació pública, les dades obertes o els drets digitals.