Actualment

Periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) des de 1995.

Co-directora de la Fundació Visualització per la Transparència (ViT) que promou l’ús de les dades obertes per empoderar la ciutadania i el retiment de comptes de la informació pública.

Co-directora del Màster Visual Tools to Empower Citizens, de la Fundació ViT i la Fundació Universitat de Girona (UdG)

Redacció de documentació oficial per comunicar a la ciutadania l’ús de la intel·ligència artificial aplicada en administració pública local i autonòmica.

Co-autora de l’Informe: «Intel·ligència Artificial. Decisions Automatitzades a Catalunya», de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) (2020).

Membre del Consell Assessor de l’Observatori d’Ètica en IA de Catalunya (OEIAC), del Comitè Ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya; del Consell Assesor d’Iniciativa Barcelona Open Data;  del Consell per a la Governança de la Informació i els Arxius, i del grup de treball de Ciències i Tecnologia de l’Ateneu Barcelonès.

Guanyadora del Premi Margarita Rivière (2020), al rigor periodístic amb visió de gènere, atorgat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

Guanyadora del Premi Montserrat Roig per realitzar reportatge d’investigació (2021): «Infància desprotegida», dedicat als menors que pateixen violències, amb l’equip format per Xaquín Veira, Rocío Minvielle i Francina Cortés.

Conferenciant en seminaris i debats relacionats amb l’ètica a la intel·ligència artificial, transparència de la informació pública, les dades obertes o els drets digitals.